aenowaterschappen-reat

aenowaterschappen.nl

Instructie film Individueel KeuzeBudget (IKB) Waterschappen

Ter ondersteuning van de IKB toolkit en het Individueel KeuzeBudget (IKB) voor medewerkers van de Waterschappen is er een instructie film ontwikkeld.
De film laat zien hoe een medewerker zijn Individueel KeuzeBudget kan invullen en beheren.

Je kunt de film hier Bezoeken: Instructiefilm IKB (Raet)